• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Kurs i ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

  Mer information? Klicka på bilden

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Certifikat

På Aptor vill vi leva som vi lär och är därför certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Vår verksamhetspolicy är integrerad.

Aptors verksamhetspolicy

Aptor AB erbjuder företag och organisationer lösningar som förbättrar deras möjlighet att leverera lönsamma produkter och tjänster. Vi säkerställer vårt erbjudande genom hög kompetens och ett aktivt engagemang.

Genom att leverera resultatinriktade och användarvänliga ledningssystem tillfredställer vi våra kunders behov, ökar deras engagemang och uppfyller deras förväntningar. Vi ser lagstiftning som en lägsta nivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi arbetar aktivt för att möjliggöra fysisk träning och att minska stressen i arbetet. Vi arbetar också förebyggande för att minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor, avfall och resursförbrukning samt arbetar för att öka vår egen och våra kunders miljöprestanda.

Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna har goda förutsättningar att utföra sitt arbete på ett flexibelt och effektivt sätt, med möjlighet till påverkan över företagets utveckling och den egna arbetssituationen.

Genom att arbeta proaktivt med våra verksamhetsrisker förbättrar vi ständigt verksamheten.

Stockholm 2017-02-22

Aptor AB

 

VD

Per Lagelius