• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Kurs i ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

  Mer information? Klicka på bilden

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Processverktyg


Ett seriöst processarbete medför oftast stora fördelar och vinster för verksamheten genom att tydligt belysa de delar av processen som kan förbättras, förenklas eller tas bort.

 

Det generella angreppsättet vid modellering av flöden är att ställa sig fråga varför, vad, vem och hur.

VARFÖR finns verksamheten och dess processer - troligtvis för att någon stället ett krav eller har ett behov. Det första vi alltså måste göra är att identifiera intressenternas krav och behov. Detta görs i Intressent- och kravmodeller. Krav från en intressent är ofta adresserad till processernas resultat och inte till hur man når dit.

VAD skall vi göra för att tillgodose krav och behov. Här behöver vi modellera processflöden som reder ut i vilken ordning aktiviteterna kommer, vad som är delresultat och HUR varje enskild aktivitet utförs. Vad och hur besvarar med hjälp av processmodellen. När vi modellerar processer identifierar vi även vilken kompetens som behövs för att utföra varje enskild aktivitet. VEM struktureras sedan i en organisationsmodell.

I exemplet nedan visar vi hur en process kan identifieras från början till slut.

 Varför

Genom en intressent- och kravmodell har vi funnit att det finns ett behov av investering samt ett krav.

Vad

När vi kartlägger processen så ska vi fokusera på "Vad". Vad är input? Vad gör vi då? Vad skapas? etc. Omvänt så kan man fråga sig vad slutresultatet av processen är. Vad gör vi för att åstadkomma det? Det vill säga, backa sig igenom.

När vad-frågan är besvarad och hela flödet från det ursprungliga behovet till processens resultat är klar tittar vi på vilken kompetens som behövs för att utföra de olika aktiviteterna.

Vem

Vem beskrivs oftast som roller men ibland även som befattningar.

Hur


Hur är oftast en instruktion som ska ge den anställde stöd för att utföra aktiviteten. Instruktionen kan vara en kort text på objektet eller ett länkat dokument.

För att säkerställa kvaliteten i resultatet kan även information avges vid aktiviteten i ett formulär (wordmall, affärssystem eller ärendehanteringssystem.

Alternativt tar man "Hur" före "Vem". Nackdelen med att beskriva "Hur" före "Vem" är att Vem har sakkunskapen om Hur.

 
 

Den fullständiga modellen

När vi har kartlagt processen har vi svarat på varför, vad, vem och hur. Vi har då fått ett tydligt och synligt resultat, en modell. Har vi gjort det i grupp med representanter från inblandade intressenter så har vi även fått ett mervärde genom att uppnå samsyn och förankring. 

 

Vill du veta mer om processverktyg?

 

Kontakta oss