• Aptor - Konsultstöd inom verksamhetsutveckling

 • Kurs i ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

  Mer information? Klicka på bilden

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • ISO-Akademin

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • ISO-Akademin

  Aptor erbjuder ISO-Akademin med utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

Informationssäkerhet  ISO 27001


Ett fungerande ledningssystem är en kultur samt ett arbetssätt som ger systematik och trygghet och som ökar lönsamheten. Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till en fast kostnad!


Vi på Aptor driver på arbetet och ser till att det blir genomfört på plats. Ni tar del av vår kompetens och erfarenhet vilket innebär att ni kan fokusera på kärnverksamheten och känna er trygga med att arbetet fortlöper. Aptors erfarenhet av flera hundra ledningssystem garanterar också att vi håller det vi lovar.

 

Skapa och införa ledningssystem för informationssäkerhet ISO 27001

Vi hjälper er, med hjälp av våra beprövade metoder, att på ett effektivt sätt införa och efterleva ett ledningssystem i syfte att uppnå certifiering enligt ISO 27001. Om ni har planer på att införa flera standarder rekommenderar vi er att integrera ledningssystemen med varandra.

 

Riskanalys

En vanlig brist i verksamhetsutveckling är att man glömmer analysera möjligheter, problem och risker. Vi hjälper er att analysera organisationens problem och risker genom att värdera konsekvenserna av, samt hur stor sannolikheten är, att dessa inträffar. Aptor har metoder och strukturer för att hjälpa er att hitta er utvecklingspotential, och systematiken för informationsklassificering och riskanalys, vilka med fördel kan integreras i organisationens befintliga ledningssystem.

 

Riskhantering

Vi kan hjälpa till att identifiera åtgärder som krävs för att minska eller eliminera de risker som har hittats, med hänsyn taget till kriterier för godtagbara och icke godtagbara risker, samt till lagkrav, bestämmelser och avtalsförpliktelser.

 

Genomföra internrevisioner

Du kan anlita oss för genomförande av internrevision mot kraven i ert ledningssystem. Vi hjälper till med planering, genomförande och rapportskrivning med utgångspunkten att hitta förbättringsmöjligheter i verksamheten.

 

Genomföra ledningens genomgång

Vi hjälper er att förbereda, genomföra och dokumentera mötet. Vi säkerställer att genomgången motsvarar standardens krav och ger input till verksamheten. Vi kan också hjälpa er att genomföra beslutade åtgärder.

 

Identifiera lagar och andra krav

Vi hjälper er att identifiera och dokumentera vilka författningar som verksamheten berörs av gällande informationssäkerhet. Vi utför även lagefterlevnadskontroller för att säkerställa att ni följer dessa författningar. Se även vår lagbevakningstjänst Lagportalen.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

 

Kontakta oss