• Välkommen till Aptor AB

 • Kurs i ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

  Mer information? Klicka på bilden

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • Utbildning

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • Utbildning

  Aptor erbjuder utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

ISO-KONSULT

Aptor är ett konsultföretag som skapar, inför och förbättrar ledningssystem såsom bl.a. ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi erbjuder konsultstöd för företag och organisationer som vill införa ett ledningssystem i sin verksamhet. De områden som vi oftast arbetar med är ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och OSHAS 18001.

Utöver konsultarbetet arbetar vi även med utbildning och it-stöd kring dessa områden. Vi erbjuder öppna utbildningar, anpassade utbildningar för företag och organisationer samt webbutbildningar. Vill du läsa mer om utbildningarna kan du klicka dig vidare här:

Vi kan hjälpa dig att bevaka lagar, kartlägga dina processer och för stora organisationer finns Verktygslådan SMART. Till detta har vi hjälp av våra it-stöd. 

Läs vidare på hemsidan och hitta värdefull information kring arbetet med ledningssystem.