• Välkommen till Aptor AB

 • Kurs i ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

  Mer information? Klicka på bilden

 • Vi kan ledningssystem

  Vi hjälper dig att bygga, förnya eller förbättra ert ledningssystem.

 • Certifiering

  Vi ser till att du får ett certifierat ledningssystem i rätt tid och med rätt resurser.

 • Utbildning

  Målet med utbildningarna är att stärka din position genom att överföra vår kunskap till dig.

 • Utbildning

  Aptor erbjuder utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Lagportalen

  Lagstiftning inom flera olika områden alltifrån svenska lagar och myndighetsföreskrifter till EU-direktiv och branschrekommendationer.

 • It-stöd

  Vi hjälper er genom att rekommendera det eller de It-stöd som ger er den bästa lösningen utifrån era individuella behov.

ISO-KONSULT  


Aptor är ett konsultföretag som skapar, inför och förbättrar ledningssystem  för företag och organisationer, exempelvis     ISO 9001          ISO 14001 ,     ISO 27001   och  OHSAS 18001 .

 

Utöver konsultarbetet erbjuder vi även utbildning och IT-stöd kring arbetet med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Vi erbjuder öppna utbildningar, anpassade utbildningar för företag och organisationer samt webbutbildningarVi kan hjälpa er att bevaka lagar och förordningar som berör er verksamhet och kartlägga verksamhetens processer. För stora organisationer finns även Verktygslådan SMART som stöd för arbetet inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

 

Läs vidare på hemsidan och hitta värdefull information kring arbetet med ledningssystem och hur ert företag eller organisation kan certifieras, eller kontakta oss för mer information.